UNGFOLK


UngFolk er eit kurs som går over to til fire dagar tre gonger i året. Telemark folkemusikklag arrangerer UngFolk sommarskule i august kvart år. I tillegg arrangerer folkemusikklaget i samarbeid med lokale arrangørlag UngFolk vårkurs og haustkurs i høvesvis mai og sepember/oktober kvart år. Her går kurset på rundgang mellom medlemslaga i folkemusikklaget. 


UngFolk vårkurs er i 2020 avlyst pga koronasituasjonen 


UngFolk sommarskule blir gjennomført laurdag 8. og søndag 9. august på Jønnbu leirstad i Bø i Telemark. Påmeldinga er open.


UngFolk haustkurs 2020 blir i regi av Fjellrosa spel- og dansarlag. Dato er ikkje bestemt enno. 

TIMEPLAN UNGFOLK 2020


10.00: Fellessamling

11.00: Øving i grupper

12.30: Matpakketid

13.00: Øving i grupper

14.30: Fellesøkt med leik og dans

15.30: Øving i grupper

16.30 Middag og sosialt, klargjering til konsert

18.00: Hentekonsert


Det blir i år kurs i hardingfele, song, halling og innføringskurs i langeleik (her krevst ikkje forkunnskapar). 


Lærarar på UngFolk i år: 
Tone Anne Tveiten, Nina Byttingsmyr, Even Westeng, Torjus Bakken, Malin Røysland Skårberg og Kari Lønnestad.


Vil du melde deg på UngFolk? 


Send ein mail til johanneflottorp@gmail.com

Skriv også kor lenge du har spelt/synge/dansa og kva dag du helst vil komme.

Det går også an å delta på fleire ulike kurs, men berre eitt per dag.

Deltakaravgift: 300 kroner pr dag 

Copyright © Med enerett