Vil du melde deg på UngFolk haustkurs? 


Send ein mail til johanneflottorp@gmail.com

OM UNGFOLK


UngFolk er eit kurs som går over to til fire dagar tre gonger i året. Telemark folkemusikklag arrangerer UngFolk sommarskule i august kvart år. I tillegg arrangerer folkemusikklaget i samarbeid med lokale arrangørlag UngFolk vårkurs og haustkurs i høvesvis mai og sepember/oktober kvart år. Her går kurset på rundgang mellom medlemslaga i folkemusikklaget. UNGFOLK HAUSTKURS 

Fjellrosa spel- og dansarlag og Telemark folkemusikklag har gleda av å invitere til UngFolk haustkurs laurdag 24. oktober på Bok- og blueshuset på Notodden frå 11 til 16.


Det blir kurs i hardingfelespel, kveding og dans for ungar og ungdommar mellom 6 og 16 år. 


Grunna koronasituasjonen blir det viktig med smittevern og avstand i alle faser av kurset. På dansekurset kjem det til å bli lagt stor vekt på dans ein kan danse aleine, slik som halling. Når ungane skal danse pardans, held dei seg til ein partnar gjennom heile dagen. 


Arrangørane kjøper inn ferdig påsmørt mat frå kafeteriaen og serverer dette, sjølvsagt med hanskar og nysprita hender. 


Påmelding til johanneflottorp@gmail.com innan 15. oktober. 


Betalingsavgifta på 250 kr (inkludert mat) blir betalt til Telemark folkemusikklag sitt kontonummer 2711.13.80134 når du melder på deg eller dine. Merk innbetalinga med deltakaren på kurset. 


Spørsmål om kurset kan rettast til Johanne Flottorp eller Gudrun Straand. 

Copyright © Med enerett